Åpen forestilling om pårørende til rusavhengige

foto