Nav-prosjektet «Opp og ut» videreføres

«Opp og ut» videreføres fram til sommeren. Fra venstre: Andreas Pedersen, prosjektleder Richard Frandsen, Kim Andre, Anniken Klev og Daniel Johansen.

Hilde Wøhni Joakimsen

Nav-prosjektet «Opp og ut» var truet av sparekniven, men takket være nye tilskuddsmidler fra Fylkesmannen ser det ut til at prosjektet nå videreføres.

LINDESNES Prosjektet er finansiert av tilskuddsmidler som tildeles etter regjeringens rusopptrappingsplan. 2019 var siste året midlene deles ut.

Les hele saken med abonnement