Skal bestemme kjøreretning på Øksa

Tar i bruk fortauet: Flere bilister tar i bruk fortauet, og det oppstår mange trafikkfarlige situasjoner på Øksa. Foto: Signe Marie Rølland