En husselger i Søgne har vunnet fram i retten etter at Meglerhuset Sædberg AS har i følge dommen utvist brudd på god meglerskikk. Årsaken var at megler ikke tok et bud på eiendommen alvorlig, og dermed ble huset solgt til en annen. Selger av eiendommen gikk da glipp av en betydelig sum penger. Da meglerhuset fraskrev seg ethvert ansvar havnet saken i retten. Kristiansand Tingrett har dømt Meglerhuset Sædberg AS med deres forsikringsselskap Tryg Forsikring NUF til å betale husselger 350 000 kroner. De må også dekke saksomkostninger på kroner 199 993 kroner.