Torsdag startet rettsaken hvor Anbjørn Øglend saksøkte Morten Stubstad, Roy Parker Stubstad og Johnny Tobias Trysnes etter et salg av to fritidseiendommer i Hummerviga i Søgne.

I søksmålet kreves de saksøkte for 17,5 millioner kroner da det viste seg at eiendommen var ulovlig oppført med feil mønehøyde og for stort areal.

Fredag ettermiddag skriver fvn.no at partene i dag har inngått et forlik i retten.

Rettsaken startet torsdag, og etter to og en halv time i retten på fredag var partene blitt enige om et forlik.

– Vi er enige, og glader for at saken er ferdig, og forlikt, da saksøker Anjørn Øglend til fvn.no etter rettsaken.

Det er ikke kjent av som gjorde at saken endte i forlik, eller hva avtalen innebærer.