Rideklubben i Åros er inne i sin

verste økonomiske storm siden senteret ble startet for 20 år siden.

Stor langsiktig og kortsiktig gjeld er i ferd med å sende Rideklubben i

skifteretten.

Det arbeides kreativt med løsninger for å få folk til å hjelpe

klubben økonomisk, både salg av do-ruller og støttemedlemskap skal

redde klubben. Klarer de å reise omlag 80.000 kr i frisk kapital kan

det være nok til å redde klubben og gå i dialog med kreditorene, mener

ledelsen.

For det sportslige mangfoldet i bygda håper vi dette lar seg løse.

Samtidig behøver en ikke økonom-utdannelse for å se at disse

kortsiktige løsningene ikke redder klubben på lang sikt. Bygningene er

nedslitte og må rustes opp samtidig som klubben har over to millioner i

lån. I en slik situasjon ville mange foretrukket å slå selskapet

konkurs for så å starte opp på nytt. Tatt i betraktning klubbens

”tradisjon” for inkompetent økonomisk styring, er vi ikke optimister

for senterets fremtid. Men vi krysser fingrene; alle bygder trenger

bredest mulig tilbud i idrettslivet.