Rektor ved Tunballen skole vil heller ha flere elever enn færre rammtimer.

Av Anne Lise Riseng

– Jeg vil heller få elevene fra Rosseland skole opp til oss på Tunballen enn reduksjon i rammetimetallet.

Det er Tunballenrektor Frode Syverstad sin klare dom over kuttforslagene til øksekomiteen i Songdalen kommune. Det ser ut til at kommunen kutter fire millioner på skole ved å redusere på rammetimene.

– Nå har jeg nettopp hentet rapporten som jeg skal lese med stor interesse. Men jeg kan si konsekvent at jeg ønsker rosselandselevene velkommen som en midlertidig løsning. Jeg vil mye heller det enn å kutte i rammetimene, sa Syverstad.

Han var første person som hentet seg et eksemplar av ”kuttrapporten” etter at den ble lagt ut til offentlig gjennomsyn på rådhustorget i går klokken 1300.

– Hva betyr redusert rammetimetall?

– Det betyr uten tvil at dette vil gå direkte ut over elevene.

– Bestemte grupper av elevene?

– Det er for tidlig å si. Men, uansett så vil det bli elevene som lider dersom man kutter rammetimetall, derom hersker ingen tvil, avslutter Syverstad.

Frode Syverstad