Vedtak: Det skiltes ikke med rideforbud på Postvegen. Dersom slitasje og vedlikeholdskostnader eller andre konflikter som følge av hesteridning viser seg å bli et problem i forhold til vedlikehold av vegen, kan rådmannen fremme saken til ny behandling i planutvalget.

Slik lyder forslaget fra leder av planutvalget i Songdalen, Reidar Heivoll etter en liten debatt om hestens tilstedeværelse på turveier. Rådmannens forslag om å legge ned forbud for hest på denne nyrestaurerte kommunale turveien, fikk ikke flertall. Forslaget til Heivoll ble enstemmig vedtatt.

Teknisk sjef Stein Erik Watne sier at det er vedlikeholdsproblematikken som gjør at de ønsker forbud mot hesteridning.

– Postvegen har fått en høy standard, særskilt for Songdalen er at vi har større stigningsforhold. Med hest vil en få større groper i grusen som igjen eksponerer for skade og slitasje ved store nedbørsmengder. Med en stilling på vedlikehold av kommunale veger, er det vår bekymring. Vi har argumentet at det blir større vedlikehold, sier Watne.

Reidar Heivoll, leder av planutvalget sier at hvis det er et stort omfang av ridning vil det bety et stort vedlikehold.

– Det er mye som tyder på at det er et lite problem. Postvegen brukes i begrenset omfang til hesteridning. Skulle det bli et hestesenter i enden av Farvannet i stort omfang, må man se på alternativ løsning. En kombinasjon av syklister, turgåere og hesteriding kan lett bli konflikt, men da må vi kunne vurdere på nytt, sa Heivoll og la fram forslaget som ble enstemmig.