Oppdatert statistikk per 28. februar kom til Nav Søgne og enhetsleder Anette Berg på fredag. Den går på unge som har nedsatt arbeidsevne og mottar arbeidsavklaringspenger i Søgne.

– Vi har 93 unge hos oss som mottar arbeidsavklaringspenger. Det er utrolig mange. Sett i lys av innbyggertallet har vi veldig mange, sier Berg. Det er to år siden hun begynte å få disse månedlige statistikkene og tallene har vært stabilt høye.

– Søgne har uten tvil utfordringer som går på levekår, sier Berg

Kommuneoverlege Vegard Nilsen har sett tallene og definerer det slik:

– Det er nesten er tre fulle skoleklasser som står «på vent» i forhold til arbeidslivet.

Statistikken viser

I Søgne er ingen under 19 år, men fra 20 til 24 år er det 47 personer som går på avklaringspenger. Største årsaken er psykiske lidelser, hele 32 personer har denne diagnosen. I aldersgruppen 25 til 29 år er det 26 personer som går på avklaringspenger på grunn av psykiske lidelser. Totalt er det 59 av totalt 92 personer som ikke klarer å ut i arbeid på grunn av psykiske problemer. Totalt to personer på grunn av rusmisbruk, de øvrige har andre sykdomsbilder.

Songdalen

For Songdalen er det 63 personer i denne aldersgruppen som går på avklaringspenger. Her er heller ingen under 19 år, mens det i gruppen 20 til 24 år er 37 personer og fra 25 til 29 år 20 personer.

Fylket

I Vest-Agder er det pr 28.2.19 1297 personer under 29 år som går på arbeidsavklaringspenger i Vest-Agder. Av disse er 64 under 19 år, 648 mellom 20 og 24 år, mens de resterende 585 er fra 24 til 29 år. Hovedtyngden av unge som ikke kommer seg ut i arbeidslivet og får arbeidsavklaringspenger er de mellom 24 og 29 år. Kristiansand har naturlig ut fra innbyggertall høyest antall personer som ikke har kommet seg i arbeid, mens det er 104 i Mandal og 114 i Vennesla.