FrP, Høyre og Venstre står samlet i sin vurdering av skolestrukturen i Songdalen kommune Vi ønsker å føre en ansvarlig politikk og satse på innholdet fremfor fargen på bygget.

Ansvarlig økonomistyring

Vi har tatt innover oss kostnadene foreløpig estimert for ny skole, og ser dette vil gjøre et solid innhugg i et nøkternt kommunebudsjett. For å finansiere ny skole er kommunen nødt til å låne mesteparten av pengene.

Da er infrastruktur ikke tatt med i beregningene. Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til hva den faktiske sluttsummen på kassalappen vil være.

Øker innsatsen på læring

FrP, Høyre og Venstre ønsker at dagens elever skal sikres et forutsigbart og trygt skoleløp med fokus på innholdet, og at skolen skal være en god arena for læring.

Fryser eiendomsskatten

Ingen økning av eiendomsskatten i Songdalen kommune. På sikt så ønsker FrP, Høyre og Venstre å avikle eiendomsskatten.

Fellesforslag fra FrP, Høyre og Venstre

Rosseland skole oppgraderes etter behov til det elevgrunnlaget som til enhver tid eksisterer.Det bevilges 10 millioner i 2017 og 10 millioner 2018 til Rosseland skole.Ny skole Vollan i økonomiplanen taes ut.

Pressemelding