Ordfører Astrid Hilde gjør seg klar for å høre administrasjonens framlegging av budsjett. Hun hadde ingen god morgen da nyheten om hvem som blir USA sin nye president. På Facebook utbrøt hun «FUCK, fuckety fuck!».

– Akkurat hva jeg følte, rett og slett, ikke så mye mer å si om det, sier Hilde til bsnett om utbruddet sitt.

Johnny Greibesland (Sp) tok også opp presidentvalget, rett nok i en annen ramme, da han innledet budsjettpresentasjonen kl 10.00. Han knyttet håp til et gammelt ordtak:

– Den vårherre gir et embede gir han også forstand, sa han.