Stillas til E 39-bro veltet i Søgne

I dagslys har Nye veier fått større oversikt over stedet der stillaset falt ned på Monan. Foto: Ny veier