Målet for dagen er å bevisstgjøre barn, ungdom, foreldre og politikere på barns oppvekstsvilkår og spesielt de utfordringene korona har skapt for barn og ungdom.

Arrangementet er et samarbeid mellom Redd Barna Mandal, Redd Barna Kristiansand og Barne- og Ungdomsrådet i Lindesnes.

– Vi er kjempeklare for debatt og gleder oss masse. Vi er veldig fornøyd med at vi har klart å få politikerne til Mandal og at vi arrangerer en debatt med temaer som er viktig for barn og ungdom, sa nestleder i BU, Emily Berge, kvelden før valgkonferansen gikk av stabelen.

Se debatten her: