Avvikler koronatjenester og trapper ned beredskapen

foto