Storm og brann er de største truslene mot skogverdiene

foto