Skal planere batteritomt

Her skal batterifabrikken ligge tett inntil E18 i Arendal. Foto: Tor Erik Schrøder