Mener Lindesnes kommune har begått lovbrudd ved gjenfylling av bekk