Politisk enighet om å beholde bygderuten i Marnardal

foto