Økte omsetningen med fem millioner: Takker korona og veiutbygging