En av tre Nito-medlemmer i Spekter oppgir å ha opplevd negative reaksjoner fra arbeidsgiver etter å ha ytret seg om jobben, ifølge ny undersøkelse

Medlemsundersøkelsen ble gjennomført i mai i år, skriver Klassekampen. En av tre svarte ja på spørsmål om de har opplevd negative reaksjoner fra arbeidsgiver etter å ha ytret seg om jobben.

– Det er synd hvis de som har fagkompetansen, ikke skal få uttale seg, sier visepresident i Nito, Kjetil Lein, til avisen.

Han tror det vil hindre utvikling på arbeidsplassen dersom man ikke får ytre upopulære meninger. Han mener at arbeidsmiljøloven bør endres.

– Den bør presisere i større grad hva som er arbeidsgivers ansvar og legge til rette for et godt ytringsmiljø, sier han til avisen.

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (Nito) organiserer mer enn 100.000 ingeniører og teknologer.

Helse Midt-Norge og Helse vest sier til avisen at det er viktig med engasjerte ansatte og at de skal trygge på å si fra og uttrykke meninger. Helse nord viser til sine etiske retningslinjer. Der står det at alle har rett til å være en del av den offentlige debatten, og medarbeidere selv må vurdere grensegangen mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt.

– Vi vil jobbe kontinuerlig og systematisk for å sikre ytringsklimaet på arbeidsplassen, skriver kommunikasjonsdirektør i Helse vest, Bente Aae, til avisen.