Kommunen får egen idrettsavdeling – utlyser to stillinger