Kraftig nedgang i strømforbruket i det sørlige Norge