Flere dødsfall på landsbasis i år – men færre lokalt