Student fikk utsatt boplikt til utdannelsen er ferdig

foto