Flere etater øvde på krisesituasjon på GE Healthcare

foto