Økokrim-sjef Pål Lønseth vedgår at hensyn til demokratiet var med i begrunnelsen for å etterforske Borten-Moe-saken, mens det ikke var nevnt i Finnes-saken.

Lønseth viser til Økokrims beslutning om å åpne etterforskning av Ola Borten Moes aksjehandler mens han var statsråd.

– Hvis man leser den, så vil man se at det er konkrete omstendigheter i handlene som gjør at vi åpner den etterforskningen. Det er riktig at det er tatt inn en vurdering av at dette også er viktig for tilliten til vårt demokratiske system, det er en del av vurderingen av forholdsmessighet, sa Lønseth på spørsmål fra pressen fredag.

Han sier politiet har som oppgave å verne om det demokratiske systemet og kan se hen til det – men at det for Ola Borten Moe er konkrete handler som danner grunnlaget.

– Det er en konkret vurdering av faktum som foreligger i begge sakene, understreker han.

Økokrim åpnet i august etterforskning mot tidligere statsråd Ola Borten Moe (Sp) i forbindelse med aksjekjøp i Kongsberg-gruppen.

(NTB)