Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum får både ros og kritikk etter at han gikk ut og sa at tiden for nye, store utenlandskabler er forbi.

Av Norges 17 strømkabler til utlandet går fire til Danmark. I 2026 når de to eldste enden på sin tekniske levetid. Slagsvold Vedum sier de ikke ønsker å fornye de to kablene, skriver Klassekampen.

– Senterpartiet mener det ikke er noen grunn til å fornye de konsesjonene. Det er vårt klare primærstandpunkt. Vi mener tiden er forbi for store, nye utenlandskabler, sier Vedum.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier til Telemarksavisa (TA) at han mener regjeringskollega Vedum er for tidlig ute med å konkludere.

– Trygve Slagsvold Vedum har gått ut med noe han ikke vet konsekvensene av enda. For dagens kabler til Danmark er med på å opprettholde energisikkerheten, sier Aasland.

Han sier behovet for kablene skal vurderes «når den tid kommer».

– Men vi vil ikke gi konsesjon hvis vi mener at kablene ikke er bra for norske bedrifter og husholdninger. Mener vi det motsatte, at kablene er til en fordel for det norske kraftmarkedet, så vil vi gi konsesjon, sier Aasland til avisen.

Sp-lederen sier erfaringen med de eksisterende utenlandskablene har vist at de som sa at det ikke blir så stor prissmitte inn i Norge, tok feil.

– Å da lage en kabel vil bare forsterke problemene ytterligere, sier Slagsvold Vedum.

I det EU-vennlige Venstre reagerer Ola Elvestuen på uttalelsen. Han mener holdningen til Vedum setter Norges strømforsyning i fare.

– Det overrasker ikke at reaksjonære Vedum vil isolere Norge fra Europa. Å kutte ned på antall strømkabler er en dårlig idé, sier Elvestuen, som er Venstres medlem i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

I LO-forbundet Industri Energi vekker Vedums uttalelse derimot begeistring.

– Jeg er glad for at regjeringens nestleder endelig slår fast det Industri Energi har bedt om lenge. De to eldste kablene til Danmark har eksportert konkurransefortrinnet vårt i 50 år og må få hvile i fred, sier leder Frode Alfheim.

Forbundslederen kommer imidlertid med et varsku til Vedum og andre politikere som ikke vil ha nye strømkabler på plass når de gamle skal pensjoneres.

– Det er viktig å påpeke at Statnett har en generell konsesjon for kraftutveksling i Norden. Det er ikke konsesjoner på hver enkelt kabel innad i Norden, sier Alfheim.