Har ikke blitt oppgradert siden krigen

Hever plattformen: Bildet viser hvor lav plattformen var og hvor mye den heves. Fra venstre: ordfører Reidun Bakken (KrF), prosjektleder for Audnedal stasjon, Rune Jensen i Bane Nor og varaordfører Unni Nilsen Husøy (Frp). Foto: Signe Marie Rølland