Søgne kommune tar nå tak i utfordringene som er med Søgne bygdemuseum, opplyser Svenn Aadne Nilsen i historielaget.

– Sist mandag fikk vi en hyggelig kontakt med vår nye Enhetsleder for Kultur, Pål Kristensen. Vi møttes på Museet, fikk fremvist de mangler som var årsaket i misligholdelse fra kommunens side gjennom år, sier Nilsen.

Det er omfattende råteskader i bygget. Det er bevilget penger for å se nærmere på museet, herunder utrede en flytting til prestegården. Videre er 500.000 kr som var tiltenkt et seil i amfiet på prestegården, flyttet til museumsarbeidet i kommunen. Dette skjedde da budsjettet ble vedtatt i desember.

Nilsen konstaterer at ting tar tid.  Han ramser opp:

• Brev med informasjon om tiltak som var høyst nødvendige for å reparere og rette opp årlange skader på og ved Museet datert 29. september 2014.

• Mangel på tilbakemelding.

• Kontakt med Fylkeskonservator som resulterte i befaring som viste at råteskadene var verre enn først antatt.

• Nytt brev til kommunen samt individuelt til de politiske partier før budsjettmøtet 18. desember.

 Nå er Nilsen optimist:

– Det var et godt møte og vi føler nå trygghet for at manglene vil ble rettet opp.