- En historisk dag for Søgne, sa Christian Eikeland (Frp) før Søgne kommunestyre enstemmig vedtok å ansette elevombud i opptil 50 prosent stilling.

Det var et par innlegg før de gikk til avstemming.

Bjørn Egeli (Ap):

- I følge Komfug velger vi en ordning som nesten ingen andre kommuner har gjort. Vi ønsker og tror at det vil være klokt å ha en uhildet person opp  mot de ressurspersonene de trenger når de kommer i en ubehagelig situasjone. Et mobbeombud er negativt, elevombud er mer positivt. Et ombud som er til for elevene når de kommer i en situasjon som er uønsket. Vi tror også at et sånt ombud vil gjøre at det går an å ta lettere kontakt, og forebygging er selvsagt veldig viktig, aller aller viktigst. Det må være et lavterskeltilbud, og jeg håper at vi ansetter en som sørger for at det blir et lavterskelombud, for den som eventuelt blir ansatt vil bli avhengig av personen som former stillingen.

Han sa videre at stillingen skal ha en prøveperiode på to år.

Når det gjelder oppgaver sa Egeli følgende:

– Det ble sagt at det i utgangspunktet ikke skal jobbe så mye med enkeltsaker, og vi må håpe at det ikke blir enkeltsaker. Hvis det blir er det opplagt at her må elevombudet inn.

Christian Eikeland (Frp): - Den siste tiden har også media tatt tak i mobbing. Den 6. mars i fjor lanserte Frp å få et mobbeombud i Søgne. Men jeg har lært at det tar tid. Vi er den første kommunen som etablerer et mobbeombud eller elevombud.

Rådmannen foreslo i fjor at stillingen skulle ligge under Familiekontoret.

- Da tok vi politikere tak, det er viktig at det er uavhengig, sier Eikeland.

Han sier videre at et elevombud skal alltid ta henvendelser alvorlig.

- Jeg håper på en rask prosess for å få tilsatt landets første mobbeombud, avsluttet Eikeland før forslaget ble enstemmig vedtatt.