Denne turen anbefalte vi i fjor på samme tid. Turen er like aktuell i 2016 som i 2015. Heller ikke i år er det mulig å gå på ski føste helgen i 2016. Som i fjor, i alle fall ikke i Søgne og Songdalen.

 I 2012 anbefalte vår turekspert Bjørn Einar Bjerke en tur til Rossevann. Dette området er også svært aktuelt i forbindelse med ny E39. Vil en motorveg i det fri forkludre idyllen og stillheten, eller vil vegen bli lagt i tunnell. Fortsatt er disse spørsmålene ubesvarte. 6. februar 2016 kommer departementet for å se på omgivelsene i forbindelse med ny E39. Kanskje får vi en avklaring i løpet av denne våren.

Enn så lenge, ta en tur og nyt stillheten og den vakre naturen.

Les her hvordan Bjerke beskriver turen i Budstikkas Julespesial 2013:

Det er alltid utfordrende å anbefale vinterturer til fots samtidig som vi gjerne vil ha en god naturopplevelse. Stort snøfall kan gjøre det vanskelig å ta seg fram, men ved en normal sørlandsvinter burde turen fra Rosseland inn til Rossevann være overkommelig. Skogsveien innover er flat, overstiger ikke 30 meter over havet og er kun 8–900 meter lang.

Imponerende dukker Rossevann opp foran deg i det du passerer vollen ved vannets nordvestre ende. Det er relativt stort og vakkert der det strekker seg ca. 4 km fra Rosseland i nordvest til Sandvigsdalen. Lys-spillet er magisk, også ved islagt vann på en klar vinterdag. Rossevann utgjør en naturlig grense mellom kommunene Songdalen, Søgne og Kristiansand. Det tjener også som drikkevannsforsyning for deler av Kristiansand og som reservevann for Søgne og Songdalen. Men fremfor alt byr området rundt Rossevann på berikende historie- og naturopplevelser.

Tyskerveien

eller Tyskerstien som den også kalles, går fra nordvestsiden av Rossevann til Sandviga ved Langenesveien. Stien ble anlagt av tyskerne under annen verdenskrig og skulle benyttes til nødvendige troppeforflytninger på denne siden av vannet.

Stien ble anlagt i henhold til eldre norske forsvarsplaner som havnet i nazistene besittelse. Den første delen av stien som går i Songdalen, starter opp til venstre like før der traktorveien fra Rosseland fører ned til vannet. Spander allikevel først de få meterne ned til vannkanten og nyt utsikten utover den trange tarmen mot Smalsund. Utenfor dette vider Rossevann seg ut i sin fulle bredde.

Selv om arbeidet med å anlegge Tyskerstien ble påbegynt så sent som i 1942, bærer den likevel preg av to krigshistoriske epoker i Norge, nemlig Nøytralitetsvernet (1914–18) og den andre verdenskrig (1940-45). Det ble brukt store ressurser under Nøytralitetsvakten for å verne om Norges nøytralitet under første verdenskrig.

Langs hele Tyskerstien kan man fremdeles se tydelige spor etter denne tiden, men dersom vinteren er snørik, vil store deler av selve stien være vanskelig tilgjengelig. Det er imidlertid her ved tømmerveien, hvor Tyskerstien starter, at de mest imponerende og lettest tilgjengelige forsvarsverkene ligger.    Her finnes befestningsvoller med løpergraver, bunkere i armert betong med skyteskår og mitraljøsefundamenter fra både første og annen verdenskrig. Her er det også reist en minnestein fra Nøytralitetsvernet

Hvordan finner man fram?

Kommer du kjørende Rosselandsveien vestover fra Brennåsen, er det en grei parkeringsplass på høyre side like før veien første gang krysser under E39. Der er det plass til noen biler.

Gå deretter ca. 200 meter tilbake mot Rosseland skole og ta til høyre ved Dybesland gård. Herfra følges grusveien den snaue kilometeren mot sørøst. Rett før man kommer til Rossevann, går det en traktorvei opp til venstre. På venstre side av traktorveien og delvis skjult av trær, ligger et festningsverk fra 1941. Ta turen opp på betongtaket av bunkeren. Hit kommer man enklest ved å følge traktorveien noen få meter videre og så ta stien brått inn til venstre.

Oppå betongtaket ligger en lavvo og ved denne ligger inngangen til festningsverket fra baksiden. Her ses også lufteventiler inn til bunkeren.

Adkomst til bautasteinen fra Nøytralitetsvakten til ære for 5. kompani under Stavanger Bataljon, er dårlig merket. Det enkleste er å gå stien nordover fra betongtaket og følge denne ca. 80 meter. Her ses den 2 meter høye steinen opp mot høyre.

Fra minnebautaen går man samme sti tilbake over bunkertaket og videre ned på traktorveien. Fortsett rett fram på Tyskerveien. Etter bare noen få meter dukker et stort festningsverk fra Nøytralitetsvakten opp i heia på venstre side. Bruk gjerne noen minutter på å vandre rundt mellom betongsøyler og skyteskår. Spesielt vakkert er det ikke, men det er imponerende og representerer et rikt historisk minne fra 100 år tilbake.

Traktorveien fortsetter noen hundre meter videre før Tyskerstien går inn i skogen. Dersom vær og snøforhold tillater det, kan turen vandres videre opp til Busteinen og over Bruliheia som en rundtur. Ta i så fall de korte avstikkere på stiene ut mot Rossevann. Her finnes det flere krigsminnesmerker med vel bevarte løpergraver. Man kan ikke annet enn å bli betatt av den vakre naturen, blant annet ved Smalsund.

Ha en berikende vandretur til Rossevann.