«Viser til deres forespørsel ang mulighet for makeskifte av tomt og kjøp av tilleggsareal på ca 7 mål til ny skole på Rosseland. Om det er ønskelig fra kommunen, er jeg villig til å jobbe for, og levere en 18 mål stor tomt, grovplanert på kote 16,1 (200 års flommen) med komplett nødvendig tilstøtende infrastruktur,» skriver en av grunneierene, Trond Werner Ødegård Johnsen, i en epost til Songdalen Høyre.

«Dette kan jeg lever i bytte mot skoletomten (som den står i dag) pluss et vederlag i området NOK 15 – 18 mill,» står det videre.

Saken om ny skole i nedre Songdalen skal behandles i formannskapet førstkommende onsdag før kommunestyret har siste ord om to uker. Rådmannen innstiller på å bygge på Vollan. da er inntekter fra salg av Rosseland skole tatt med.

Skissen ble først nevnt i Budstikka 2. oktober.

Høyre skriver i en epost til alle gruppelederne mandag kveld at de jobber for en alternativ løsning, i tråd med signaler de har gitt før.

«Høyres kommunestyregruppe har den siste tiden jobbet med skolesaken Rosseland kontra Vollan skole. For oss så er fellesskapets penger viktig i avgjørelsen for den nye skolen som kommunen trenger. De estimatene som er gjort på de to forskjellige alternativene ser vi på som veldig usikre. Spesielt skoletomta på Vollan mener vi kan bli et vel omfattende prosjekt som fort kan strekke budsjettet for langt,» skriver gruppeleder Anders Ramsland.

Partiet forteller at de har kontaktet grunneierene på eget initiativ.

«På bakgrunn av dette så har vi forsøkt å se litt annerledes på saken. Vi har i den sammenhengen vært i kontakt med grunneier og utbyggere på Rosseland. Dette har resultert i den grovskissen som dere får her på mail,» fortsetter Ramsland.

Etter at Budstikka omtalte fremstøtet sist uke, har Høyre vært i kontakt med partiene for å presisere at det ikke er snakk om et offentlig/privat samarbeid (OPS). Det er kun snakk om tomt som tar høyde for 200-årsflommen. Til Budstikka uttrykte både ordfører Johnny Greibesland (Sp) og varaordfører Jan Erik Tønnesland (Ap) skepsis til planene. De ønsker Vollan på Nodeland.

Høyre håper likevel politikerne vil se på forslaget med nye øyne.

«Vi i gruppa håper at dere vil studere denne avtalen og ta med dere dette inn i formannskapet til onsdag. Dette er en sum som ikke er estimert, men en reell sum og forhandle videre på. Vi i gruppa håper at formannskapet kan ta dette videre og ser på saken med nye øyne. Dette vil kunne gi et budsjett som er lavere enn det estimerte fra rådmannen og det vil være et prosjekt med ingen uforutsette ting. Det er dette vi har jobbet for den siste tiden, kun plassering av skole. Ikke noe OPS eller lignende, bare for å presisere dette enda ei gang,» skriver Ramsland.

Tomta som tilbys er på 18 mål. I saksutredningen til formannskapet skriver rådmannen dette om plassbehov for ny to parallels 1-7 skole og flerbrukshall: «Skoletomta i dag (på Rosseland, red. anm.) er på 10,9 daa, og samlet arealbehov for en to-parallell 1-7 skole vil være ca. 27 daa. inkl. nødvendig parkering og trafikkareal.»