To fra Søgne og ei fra Songdalen har fått plass på Vest-Agders stotingsliste til valget i 2017. Elisabeth Garlie Udjus, født i 1998 fikk en tredjeplass på listen. Videre finner vi kommunestyrerepresentant Yngvar Monstad, født 1982 på syvende plass, og kommunestyrerepresentant i Songdalen Hildegunn Schuff, født 1979 på en 11. plass.

Udjus er student, Monstad lærer og Schuff er høgskolelektor.

Øverst på stortingsvalgslisten for Miljøpartiet De Grønne er Birte Simonsen fra Kristiansand, hun er født i 1948 og univsersitetslektor. Morten Tønnese fra Kristiansand, født i 1976 ble valgt inn til andreplass på listen.