En sjelden 55-åring har fått hedersplassen i sommer

Denne agaven fyller 55 år. Hele livssyklusen har den hatt Ulf Arne Meistad som reisefølge. Foto: Julie Johansen