Motstand mot Nav-utbygging - Frykter å miste lys og luft