Mandalselva, sett fra Fuglestveit. Vannstanden er meget høy Mandalselva, sett fra Fuglestveit. Vannstanden er meget høy Foto: Petter Emil Wikøren

Svært høy vannstand: Ber folk sikre båtene sine