To av eiendommene som skiftet eiere i mai. Kjerkevågen 8 F (Gnr 154, bnr 115, seksjon 8) i forgrunnen er solgt for 2.000.000 kroner fra Spangereid Sentrum As til Tone Folkvord. Kong Spangs vei 24 (Gnr 154, bnr 37) i bakgrunnen er solgt for 2.650.000 kroner fra Dan Larsen og Greta Turid Larsen til Cecilie Friberg Nilsen og Tor Helge Høiland. To av eiendommene som skiftet eiere i mai. Kjerkevågen 8 F (Gnr 154, bnr 115, seksjon 8) i forgrunnen er solgt for 2.000.000 kroner fra Spangereid Sentrum As til Tone Folkvord. Kong Spangs vei 24 (Gnr 154, bnr 37) i bakgrunnen er solgt for 2.650.000 kroner fra Dan Larsen og Greta Turid Larsen til Cecilie Friberg Nilsen og Tor Helge Høiland. Foto: Odd Arne Nomedal, Fotofabrikken

Første nedgang i Lindesnes