Flere vil bryte opp storkommunen

En Facebook-gruppe om å løsrive Vigeland og gamle Lindesnes kommune fra storkommunen er nå opprettet. Foto: Kristian van Pelt