Eldrerådet i Lindesnes vil ha mer hjelp – medlemmene er frustrerte

foto