Mener info om veistengning har vært for dårlig

foto