Har plukket opp flere tømmerstokker fra fjorden

foto