Nå er julen på plass i Mandal

Hundre juletrær er plassert i Mandals gågate. Foto: Anne Gunn Pedersen