Trivsel: Stig Arne Lundevik jobber på Ime Verksted, og trives på jobb på verkstedet. – Jeg jobber hver dag fra ni til halv tre. Det er fint å ha en jobb, sier han. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Rekordår for Ime Verksted

Ime Verksted i Mandal er millionbedrift med overskudd. De ansatte i VTA-bedriften måtte i fjor for aller første gang jobbe overtid for å få unna alle bestillingene.