Manglende skilting skaper trafikkfarlige situasjoner

foto