Manglende skilting skaper trafikkfarlige situasjoner

– Trafikkfarlig vei: – Det er for galt at det som regulert inn til sikkerhet for myke trafikanter blir ignorert av myndighetene, sier barn og unges representant i Mandal kommune, Kalle Glomsaker. Foto: Signe Marie Rølland