Har vært fritidsbolig siden 1990 – nå får de boplikt