Får ikke bruke traktorvei til ny bolig

Lasse Østrem (t.v.) forklarer hvordan han ønsker å legge bilveien herfra og ned til Gjedelandstjønna der skogsbilveien går, og videre bort mot skogholtet i bakgrunnen der boligen skal bygges. John Øyslebø (t.h.) mente landbruksetatens forslag om legge den lenger opp mot husene i bakgrunnen og ned bakken ved den store grana, var en bedre løsning for landbruksjorden. I midten Lene Rømteland Hægebostad og Eva Hinlo. Foto: Geir Nerhus