Blir ikke påvirket av byggestans: Næringsetablering i rute

foto