Jon P. Knudsen er professor ved UiA og hans forskningsinteresser ligger i krysningspunktet mellom kultur, politikk og økonomi. Jon P. Knudsen er professor ved UiA og hans forskningsinteresser ligger i krysningspunktet mellom kultur, politikk og økonomi. Foto: Universitetet i Agder

Politikere vil ha eget levekårsutvalg