Lar gjenstander bli igjen på bunnen, til tross for plyndrefare

foto