Nye fastlegetilskudd fra 1. mai – mer til leger med sykere pasienter

foto